AMPA Institut Joan Amigó (L'Espluga de Francolí)

divendres, 25 de març de 2011

Enquesta sobre l'ús dels ordinadors a l'aula.

Ateses les reiterades mostres de preocupació manifestades en referència a la implantació de l’ordinador a l’aula durant el primer quadrimestre del curs 2010-2011, l’AMPA amb la col•laboració de l’Institut va decidir fer una enquesta per intentar conèixer, d’una forma més objectiva, les impressions que els tres col•lectius (professors, pares i alumnes) en tenien.

Aquests han estat les conclusions. Si vols baixar el text complert amb les preguntes pulsa sobre aquest link:
http://www.bttfrancoli.com/enquesta.pdf

CONCLUSIONS GENERALS, APARTAT PROFESSORS:

Solament han contestat 12 professors dels 24 que hi ha. Si aquesta dada no té una explicació raonable, és significativament preocupant el baix grau d’interès d’alguns docents davant d’una iniciativa dirigida a millorar la seva tasca professional.
Han de pensar, els que no l’han contestada, que els pares i mares que han participat en l’elaboració, buidatge i treure les conclusions de l’enquesta tenen altres responsabilitats laborals i que tot aquest enrenou els ha representat un esforç extra important. Almenys, des de l’AMPA i pel bé dels nostres fills, esperem que aquests professors llegeixin les conclusions i en puguin treure profit. Per altra banda, volem agrair especialment la col•laboració de la direcció de l’institut i dels professors que hi han participat.

Els professors del centre que han participat, majoritàriament han considerat:

1. Els agrada donar classes amb l’ordinador.
2. Creuen que és millor el format en paper complementari a l’ordinador en un 75%.
3. Consideren que han estat poc formats en aquesta tecnologia.
4. Creuen necessària més formació en aquest àmbit.
5. Consideren que el seu nivell TIC és bo.
6. Consideren acceptable l’oferta TIC en formació (materials docents, etc.).
7. Consideren que les TIC faciliten la comprensió de l’alumne entre bastant i molt.
8. No consideren que el seu ús generi molt descontrol i desordre.
9. Tenen un grau elevat d’incidències tecnològiques.
10. No entren a valorar la incidència que pot tenir en l’apartat físic dels alumnes l’ús de l’ordinador.
11. Consideren adequat l’equipament de què disposen, excepte l’amplada de banda d’Internet (en aquest punt han coincidit gairebé tots a declarar la seva ineficiència).
12. Creuen clarament que el futur de la docència passa per l’ús de les TIC a les aules.


CONCLUSIONS GENERALS, APARTAT ALUMNES:

1. En la majoria de les respostes no hi ha un diferència significativa entre cursos.
2. El grau de participació de l’alumnat ha estat molt més elevat a tercer (un 90%) que a segon (63%) i que a primer (42%). Curiosament, el pares de tercer no han mostrat cap interès per aquesta enquesta ja que pràcticament no l’han respost (no sabem si és que els seus fills o el professorat no l’ha repartit).
3. Més d’un 90% dels alumnes tenen ordinador a casa i Internet. Solament un 6% no disposa de connexió a la xarxa i un 17% no té ADSL.
4. Majoritàriament (un 60%) acostumen a connectar-se a Internet diàriament.
5. L’ús que fan de l’ordinador és de tot una mica, encara que consultar, navegar i els xats són les pràctiques més habituals.
6. Consideren que les TIC els són útils i els ajuden “bastant” (especialment 1r i 3r) encara que és significatiu que un 20% considera que “gens” (és més remarcable en el curs de 2n, un 26,7%).
7. Del treballat a classe, els alumnes creuen més d’utilitat a veure i comentar pel•lícules i documentals (en un 15,5%) així com a la possibilitat de consultar per Internet (en un 21%). Les activitats orientades a tenir interacció amb el professor estan també valorades, encara que amb una mitjana d’un 11%.
8. Els alumnes majoritàriament no tenen problemes en la dinàmica informàtica (descarregar programari i realitzar activitats). En els resultats es veu clarament que aquesta aptitud millora conforme es van fent més grans.
9. Un fet curiós és que als alumnes del curs de primer són a qui que més els agradaria que totes les assignatures fessin servir les TIC, seguit dels de tercer. Pel contrari, els de segon no ho voldrien.
10. Pel que fa a l’ús inadequat d’aquest eina (xats, etc.), els de primer arriben a fer-ho “poc”, seguit dels de segon que ho fan “poc-bastant” i els de tercer “bastant”. És de remarcar i creiem que significatiu que passa alguna cosa amb els de segon curs, ja que hi ha un percentatge important d’alumnes diuen que utilitzen “molt” a classe l’ordinador per connectar-se a xats o a jocs.

CONCLUSIONS GENERALS, APARTAT PARES:

Primer hem d’aclarir que hem desestimat l’enquesta de 3r, tenint en compte la baixa participació d’aquests pares. Solament un 5,6% (4 enquestes de 71) han respost. Després de preguntar al centre, solament podem concloure que els nens o algun professor no han repartit aquestes enquestes convenientment ja que l’opció que als pares, com que els seus fills són al penúltim curs, ja no els interessa aquest tema no ens sembla possible. Agraïm la participació d’aquests quatre pares i encara que s’hagin desestimat les seves aportacions en l’anàlisi no ha estat així quan s’han tret les conclusions finals.

1. El grau de participació és baix (un 19,19% a primer i 29,06% a segon).
2. El pares majoritàriament fan servir en un 60% l’ordinador usualment a la feina, en un 97,7% en tenen a casa i també estan connectats a la xarxa en un percentatge semblant.
3. Gairebé la meitat dels pares es connecten setmanalment a Internet i estan avesats a utilitzar buscadors per resoldre qüestions.
4. Un 90% té correu electrònic i en un 73% el consulta més de tres vegades a la setmana.
5. Majoritàriament considera que els seus fill dominen més el món tecnològic que ells.
6. Els pares tenen la impressió majoritària que els seus fill utilitzen Internet per jugar, especialment els de primer.
7. Un 39% tornaria al llibre imprès enfront d’un 27% que no. Encara que un altre 27% esperaria un temps abans de decidir.
8. Majoritàriament, si poguessin decidir, més de la meitat dels pares imposarien el següent percentatge d’ús: meitat ordinador i meitat llibre imprès. Aquesta opinió és més accentuada en el grup de primer.
9. No consideren que hagin hagut d’ajudar el seu fill o filla en l’ús del programari o del maquinari.
10. Els pares valoren positivament els avantatges relacionats amb l’adquisició del coneixement que aquesta tecnologia dóna, però desconfien de la capacitat que té de distreure l’alumne.

CONCLUSIONS GENERALS:

La visió general dels pares, alumnes i professorat sobre l’ús d’aquesta tecnologia és positiva i desitjable. Clarament veuen que és cap a on anirà l’ensenyament. Encara que la consideren millorable si s’adoptés una postura més conservadora i es compaginés el llibre imprès amb l’electrònic.

Hi ha una mancança clara en la qualitat de les comunicacions del centre. Si volem avançar en les TIC haurem de buscar la manera de subministrar més amplada de banda a Internet. També, el grau d’incidències en aquest primer quadrimestre ha estat elevat; suposem que a causa de la novetat. Si aquest problema es torna crònic s’haurà de buscar una sistemàtica resolutiva que no resti temps a la docència. En referència a altres mancances tecnològiques o documentals, no sembla haver-n’hi d’importants.

Així mateix, dels resultats, es transmet la por que aquestes eines serveixin més per distreure els alumnes que per estudiar. Encara que, contràriament, aquest temor no sembla tenir un escenari real preocupant (segons també es conclou en l’enquesta). Possiblement, eines informàtiques en el centre de control de la connexió a les xarxes socials podrien ser interessants.

En el segon curs hi ha un rebuig rellevant i un mal ús més acusat d’aquestes tecnologies, potser seria convenien analitzar-ho i buscar-hi les raons.


AMPA IES Joan Amigó i Callau
23 de març de 2011