AMPA Institut Joan Amigó (L'Espluga de Francolí)

dijous, 23 de febrer de 2012

Resposta de la direcció del centre

Hola,

No he contestat abans perquè respecte a la jornada intensiva encara no en sabem res més. El Consell Comarcal s'ha de pronunciar en el sentit de si creu que econòmicament és viable o no, ja que afecta al transport i al menjador (el contracte de l'empresa que el gestiona és anual, però per a les inversions fetes en el menjador, es suposa que demanarà alguna compensació). I tot i així qui té l'última paraula és Ensenyament.
Si es portés a terme la jornada intensiva, s'haurà de parlar i pensar en què es fa a les tardes, activitats extraescolars?, qui les organitzarà?, com?.

Altres qüestions:

-Final de curs: no hi ha recuperacions al juny, n'hi haurà al setembre. Per tant farem classes "normals" fins l'últim dia, el 22 de juny. Però des del dia 11 de juny al 22 les classes seran intensives i l'última setmana la del 18 al 22 farem els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r.
El dia 22 tenim programat el sopar de fi de curs

-Nevada: aquest curs 2011-2012, les escoles i institut varem consensuar i aprovar pels respectius Consells Escolars, un protocol conjunt a seguir en cas de nevades, i això és el que varem fer.
La Generalitat va recomanar als pares anar a buscar els fills a les escoles a les tres de la tarda. A aquesta hora els alumnes de transport ja havien estat recollits. Les tres directores (escoles i institut) conjuntament varem prendre la decisió de no fer classe per la tarda, prèvia comunicació a l'ajuntament i a l'inspector d'ensenyament el qual va donar el vist-i-plau.

Maite

Carta dirigida a la direcció del centre

L’altre dia varem fer l’asemblea anual de l’AMPA i, entre molts diferents temes, es va parlar de que us preguntaríem el següent:
1. Ja que no hi hauran exàmens de recuperació el juny, com teniu previst fer aquest acabament de curs?
2. En quant a la votació de fer jornada intensiva, va sortir 13 que estaven a favor, 9 en contra i 2 abstencions. Però es varen plantejar les següents preguntes:
a. Els nen no estaran massa cansats al migdia (especialment els de primer)?
b. Com compaginarem vida laboral i familiar a les 3 de la tarda? Hi haurà alguna activitat de l’institut per fer-ho?
c. No serà contraproduent pels nens el fet de que ningú els controli de 3 a 5h si no hi ha pares a casa?
d. Si es fa jornada intensiva, hi haurà menjador? No és un despropòsit ignorar la inversió feta l’any passat en la cuina?
e. Si no hi ha menjador, haurem d’anular les activitats extraescolars (ja que els de fora ja hauran marxat ja que no és quedaran si no hi ha menjador)?
f. Si es un problema econòmic, com faran per solucionar el transport escolar de primària i secundaria a la vegada? S’haurà de fer intensiva posant-se d’acord primària i secundaria?
g. Si comença la jornada intensiva, serà el proper any?

També es va decidir subvencionar en part algunes de les activitats proposades a la Dulci i seguir fent-ho amb les extraescolars. I, en negatiu, diversos pares varen criticar durament la decisió de fer marxar els nens a primera hora de la tarda per les dos volves de neu que van caure.